פרטי חשבון בנק
להעברה בנקאית
חשבון: 8149
סניף: 392
בנק אוצר החייל
ניסן יזמות